Gerard Schutte

TENS systeem

7878De TENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) wordt veel ingezet bij pijnbestrijding. Het apparaat geeft elektrische stroomvormpjes af welke de pijn kunnen beïnvloeden. Het pijnstillende effect ten gevolge van het toedienen van elektrische stroom om de zenuwen te beïnvloeden, is gebaseerd op de pijnpoorttheorie van Melzack en Wall. Door het prikkelen van bepaalde zenuwen met stroom, wordt de pijnprikkel gedempt, doordat er in het ruggenmerg stoffen worden vrijgemaakt (onder andere endorfine). Deze neurotransmitters verhinderen de pijnprikkel verder te gaan naar de hersenen, waardoor de persoon de pijn niet of minder gewaar wordt. Op basis van deze theorie is het TENS apparaat ontwikkeld waarbij aanvankelijk vooral een frequentie van 80 tot 100 Hz wordt toegediend en de stroom wordt verhoogd tot aan de pijngrens. Deze frequentie heeft namelijk een direct pijnstillend effect.

Hoe wordt TENS toegepast ?
Tijdens het eerste consult krijgt u instructie over het gebruik van TENS. U krijgt tijdelijk een TENS apparaat te leen. Hiermee kunt u uitproberen of TENS therapie effect heeft op uw pijnklachten. Na afloop van de proefperiode levert u het apparaat weer in. Als de therapie effect heeft kan er een TENS apparaat bij uw zorgverzekeraar aangevraagd worden. Doorgaans vergoedt deze het apparaat geheel.

Hoe wordt TENS gebruikt ?
Het TENS apparaat is zo groot als een walkman met twee snoertjes waaraan de elektrodes gekoppeld zijn. Deze zelfklevende elektrodes plakt u op de huid. Via de elektrodes zorgt het TENS apparaat voor het toedienen van zwakke elektrische stroompjes door de huid.

Tijdens het eerste consult wordt er naar de meest geschikte plaatsen om de elektrodes vast te plakken gezocht. De mogelijkheid bestaat om de elektrodes op de rug of in de nek te plaatsen, waar de grote zenuw loopt die de pijn doorgeeft naar de ruggenmerg. De elektrodes worden dan op gelijke hoogte aan weerzijden van de wervelkolom geplakt.

Na gebruik kunt u de elektrodes verwijderen. Voor een duurzaam gebruik dient u de elektrodes weer terug te plakken op het plastic kaartje. Voor u dit doet, dient u de plakzijde van de elektrodes licht te bevochtigen. Zo kunt u de elektrodes twee a drie weken gebruiken. Zorg ervoor dat het apparaat uitstaat bij het opbrengen en verwijderen van de elektrodes. Dit om onaangename prikkeling te voorkomen.

U kunt de TENS therapie drie tot vier maal per dag toepassen. Afhankelijk van de soort TENS therapie duurt een behandeling minimaal 20 en maximaal 60 minuten. U kunt rustig in een stoel gaan zitten of op bed gaan liggen, maar u kunt ook rustig bezig zijn. Wij raden af TENS ’s nachts te gebruiken of tijdens het besturen van een voertuig vanwege de veiligheid.

Bijwerkingen van TENS
TENS therapie heeft geen bijwerkingen. Soms is de huid overgevoelig voor de elektrodes. Er zijn alternatieven. Langdurig gebruik van TENS is niet schadelijk.

Waarschuwingen:

·   We adviseren TENS niet te gebruiken bij huidziektes.

·   Soms is het beter TENS niet te gebruiken tijdens een eventuele zwangerschap.

·   Indien u een pacemaker heeft, dient u eerst advies te vragen aan uw cardioloog.

·   De TENS elektrodes mogen absoluut niet op de halsslagaders geplakt worden.