Gerard Schutte

Manuele Fysiotherapie

7896
Manuele Therapie Marsman
Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.
Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd.

Manuele Therapie Marsman
Manuele Therapie Marsman(MTM), is een specifieke onderzoeks- en behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom en de gewrichten van de armen en benen.

Na jarenlange, nauwgezette waarneming is deze methode zowel theoretisch als praktisch ontwikkeld en verder uitgewerkt door Jaap Marsman.
De natuurlijke(fysiologische) bewegingspatronen van de wervelkolom en overige gewrichten zijn individueel bepaald en in de MTM worden deze bewegingen “voorkeursbewegingen” genoemd welke zijn vastgelegd in “voorpatronen”.  Een ieder heeft zijn eigen
manier van bewegen, zijn eigen “voorkeur”.  Een voorbeeld hiervan is hoe iemand zijn armen over elkaar doet, zijn handen vouwt, een bezem hanteert enz. Veel van deze bewegingen hebben een directe relatie met de wervelkolom. Hierbij spelen de biomechanische wetmatigheden een belangrijke rol. In de manuele therapie volgens Marsman wordt er rekening gehouden met de individuele voorkeur.

Het Onderzoek:
Het onderzoek is er onder meer op gericht om, met gebruikmaking van specifieke testen, ieders individuele voorkeursbewegingen en –patronen van de wervelkolom in kaart te brengen.
Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit van de wervelkolom en/of de gewrichten van de ledematen; hierdoor kan er een verstoring ontstaan van de balans in de statiek (stand, houding).

De Therapie:
De therapie bestaat uit het opheffen van de vastgestelde onbalans door middel van uiterst subtiele en gerichte mobilisaties.  Hierdoor komt de patiënt weer tot een voor hem/haar zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen. We spreken in dit verband dan ook over het opimaliseren van de verstoorde bewegingsmogelijkheid in de wervelkolom en gewrichten. De hardere manipulatieve technieken die in andere stromingen worden gebruikt, worden niet gebruikt bij deze methode.

De benadering is onafhankelijk van de pathologie die aan de functie-beperking ten grondslag ligt. Dus ongeacht wat het probleem veroorzaakt, richt de behandeling zich op het opheffen van de beweging verstoring en zo het optimaliseren van het functioneren als mens.  

Manuele mobilisaties volgens de methode D.A.M.
De afkorting D.A.M. staat voor Driedimensionale Athrokinematische Mobilisatie. Dit houdt in dat de beweging van het beperkte gewricht door de handen van de therapeut beïnvloed wordt om een versoepeling te bewerkstelligen.
Uitgangspunt bij de toepassing van deze techniek is, dat gewrichten door weinig/niet bewegen in bepaalde richtingen beperkt kunnen raken.
Dit kan gebeuren na een gipsperiode, maar ook bij langdurige en eenzijdige houdingen of bewegingen. Omdat de banden rond het gewricht verantwoordelijk zijn voor een goede sturing van de botstukken bij bewegen in dat gewricht en omdat de banden verslappen bij (te) weinig bewegen zullen de botstukken niet goed meer ten opzichte van elkaar bewegen, met als gevolg beperkingen, pijnklachten, peesontstekingen, etc.

Middels specifiek uitgevoerde passieve mobilisatiebewegingen kunnen deze beperkingen weer worden opgeheven en worden daarnaast overbelaste spieren/pezen ontlast. Herstel kan op deze manier optimaal plaats vinden.  Het doel is het wegnemen van de oorzaak van de aandoening die tot beperkingen en klachten bij het functioneren bij het functioneren leidt en dus niet alleen symptomen bestrijden.
Het onderzoek dat na uitgebreid inventariseren van de hulpvraag plaatsvindt richt zich behalve op de functie ter plaatse van de aandoening ook op de functie van andere gewrichten. Dit om optimaal de oorzaak te kunnen achterhalen.

Kenmerken van D.A.M. mobilisaties zijn:
De mobilisaties vinden plaats over het gehele, nog resterende, bewegingstraject( dus niet in eindstand), met als doel de kwaliteit van bewegen te verbeteren in dit traject en het gewricht zo voor te bereiden op versoepeling.
* Er is sprake van bijsturen, niet van rekken.
* De uitvoering geschiedt met zeer weinig kracht en is daardoor pijnloos voor de patiënt.
* De mobilisaties zijn gebaseerd op recente inzichten in mechanica en  fysiologie van gewrichten.
* De mobilisaties zijn driedimensionaal.

De manuele mobilisaties volgens  methode D.A.M. is een techniek die ontwikkeld is door praktiserende manueel therapeuten, die zeer actief zijn op het gebied van onderzoek en scholing.
De manueel therapeutische methode valt onder fysiotherapie en zal dus ook conform het reguliere tarief fysiotherapie in rekening worden gebracht.