Gerard Schutte

Elektro stimulatie

7873
Elektro stimulatie is het toepassen van elektrische stromen op acupunctuur punten via de naald. Men maakt gebruik van verschillende stroomvormen (bifasisch, monofasisch, rechthoekig, insluipend, wisselstroom, gelijkstroom). De in het lichaam ingebrachte naalden worden door middel van elektrische geleidingskabeltjes met een stimulatie toestel verbonden waarbij de stroomimpulsen de werking van de naald versterken.

In de praktijk maak ik gebruik van de AS Super 4 Han. Met behulp van de keuzetoets kunnen de volgende bedrijfsmodi ingesteld worden:

·  Han stimulatie

Bij alle kanalen vinden automatisch de volgende frequentie wisselingen plaats: 3 seconden 100 Hz – 3 seconden 2 Hz. De pulsbreedte wordt aangepast aan de ingestelde frequentie.

·  Vrije Han stimulatie

Zelfde stimulatie procedure als de bij de Han stimulatie, maar alle bovenstaande parameters kunnen worden gewijzigd.

·  Vrije frequentie

Met behulp van de frequentie regelaar kan de frequentie van het betreffende kanaal worden gewijzigd. De pulsbreedte wordt aangepast aan de ingestelde frequentie.

·  Frequentie modulatie

Frequentie modulatie van alle kanalen. De frequentie varieert in een periode van 10 seconden van 1Hz tot 100 Hz en vervolgens van 100 Hz tot 1 Hz.

·  Mix mode

Kanaal 1 en 2 vrije frequentie en kanaal 3 en 4 Han stimulatie. De pulsbreedte wordt aangepast aan de ingestelde frequentie.

 

Elektro stimulatie en pijntheorieën
Verschillende theorieën liggen aan de grondslag van het pijn dempend effect van elektro stimulatie.

·  De GATE-control theorie van Melzack en Kendall.

Bij deze theorie gaat men ervan uit dat, indien men selectief de dikke gemyeliniseerde zenuwvezels  stimuleert, er op spinaal niveau een remming ontstaat.

·  Een recentere theorie is de Endorfine release theorie van Sjolund en Erikson.

Deze theorie heeft als uitgangspunt dat het bij chronische pijn sprake is van een hypo activiteit van het endorfine-systeem van de patiënt  of een verhoogd verbruik van vrijgemaakte endorfine. Onder invloed van electro stimulatie kan het zenuwstelsel gestimuleerd worden tot het vrijmaken van neuro transmitters en endogene opiaten met als gevolg een pijn dempend effect. Deze neuro transmitters zijn: Serotonine, Noradrenaline, Acetylcholine, Dopamine en GABA. Deze endogene opiaten zijn: Enkefaline, Endorfine, Dynorfine.

·  Sato en Schmidt theorie: postexcitatoire depressie van de orthosympaticus. Deze theorie stelt dat men door het prikkelen van de type II en III zenuwvezels een postexcitatoire depressie van de orthosympatische activiteit verkrijgt, waarbij een overmatige stimulatie van de type IV vezels voorkomen moet worden.

 


Indicatiegebied van elektro stimulatie

De indicaties zijn hetzelfde als bij gewone acupunctuur. Ook de punten die worden gebruikt zijn hetzelfde, evenals het doel van de stimulatie namelijk sederen of toniseren.

Echter is het evident dat electro stimulatie in de eerste plaats gebruikt zal worden om pijndemping te verwezenlijken. Ook bij operatieve ingrepen onder acupunctuur verdoving, speelt electro stimulatie een onmiskenbaar grote rol.

Klachten die goed reageren op electro stimulatie zijn:

·  Neuralgieën

·  Neuritis

·  Trigeminusneuralgie

·  Herpes

·  Inflammatie, onder andere ontsteking schouderkapsel

·  Chronische ontstekingen in de knie

·  Bi-syndromen

·  Pruritus

·  Gingivitis

·  Bij bevallingen


Contra indicaties van electro stimulatie

Voor electro stimulatie gelden naast de gewone contra indicaties van acupunctuur, ook de volgende contra indicaties:

·  Ernstige hartritme stoornissen

·  Pacemaker

·  Epilepsie

·  Zwangerschap, met name tijdens de eerste 3 maanden (met uitzondering van verdoving tijdens de bevalling)


Bijwerkingen

Naast de normale in de acupunctuur optredende bijwerkingen kunnen bij gebruik van de AS Super 4 Han nog de volgende bijwerkingen optreden:

·  Over stimulatie: te sterke stimulatie kan tot verergering van de pijn leiden.

·  Huid irritatie: ook bij lange behandelingen worden huid irritatie naar alle waarschijnlijkheid voorkomen omdat de AS Super 4 Han is uitgerust met een AKS-schakeling
(uitgang kortsluit schakeling). Door deze voorziening wordt het weefsel na iedere stroompuls volledig ontladen, waardoor geen elektrolytische processen kunnen
optreden die tot beschadiging van de huid kunnen optreden.


De duur van de elektro stimulatie procedure

Voor de duur van de elektro stimulatie behandeling wordt de algemene gangbare norm in de acupunctuur aangehouden, namelijk 20-30 minuten. Door de AKS-schakeling is ook een langere behandelduur mogelijk.