Gerard Schutte


Disclaimer

De gegevens op deze site worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gelet op de juistheid en volledigheid van de op deze site verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten.

Praktijk G.J. Schutte is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, als gevolg van het niet of verlaat aankomen, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Alle teksten en illustraties zijn voor zover ons bekend, vrij van rechten. Mocht u toch menen rechten te kunnen ontlenen aan bepaalde teksten en/of illustraties, neemt u dan contact op.